Cadangan Sebutharga Bagi Perolehan Pembaharuan Perkhidmatan Dan Penyelenggaraan Perkakasan Rangkaian , Pelayan Dan Perisian Di Ibu Pejabat Wilayah Serta Pejabat Cawangan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)


PERIHAL SEBUTHARGA
Cadangan Sebutharga Bagi Perolehan Pembaharuan Perkhidmatan Dan Penyelenggaraan Perkakasan Rangkaian , Pelayan Dan Perisian Di Ibu Pejabat Wilayah Serta Pejabat Cawangan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

NO SEBUT HARGA
SPAN/PERO/IT/ 17(3)

TARIKH MASA SEBUT HARGA DITUTUP
14 JULAI 2017 (12:00 tengahari)

Kod Penyebut Harga
Harga (RM)
Tempoh Siap
Petender 1/6
RM 583,965.66
6 (Minggu)/ 1.5 (Bulan)
Petender 2/6
RM 471,570.84
-
Petender 3/6
RM 422,410.00
3-8 (Minggu)
Petender 4/6
RM 600,082.86
3 (Minggu)
Petender 5/6
RM 377,525.36
36 (Bulan)
Petender 5/6
RM 296,732.16
-

 

MAKLUMAT PEMBEKAL YANG BERJAYA
Nama Pembekal
:

CTC Global Sdn Bhd

Harga Tawaran
:
RM 296,732.16 (Termasuk 6% GST)
Tarikh Mula Kontrak
:
TBITarikh Tamat Kontrak
:
TBI
SHARE THIS ARTICLE