Piagam Pelanggan

Kami komited untuk menyediakan perkhidmatan yang cekap, tepat dan berkesan dalam tempoh masa berikut:


PERMOHONAN LESEN
Lesen Individu 60 hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap dan mengemukakan kepada YB Menteri untuk kelulusan

Lesen Kelas 45 hari dari tarikh permohonan dikemukakan

PERMOHONAN DAN PEMBAHARUAN PERMIT
Permohonan baru 14 hari dari tarikh permohonan dikemukakan
Pembaharuan 14 hari dari tarikh permohonan dikemukakan

KELULUSAN DAN PENGESAHAN PRODUK
Permohonan baru 60 hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap
Pembaharuan 21 hari dari tarikh penerimaan dokumen yang lengkap

ADUAN DAN PERTANYAAN
Maklumbalas kepada semua pertanyaan / aduan pengguna 3 hari bekerja selepas menerima pertanyaan / aduan
Tindakan susulan bagi mengetahui kedudukan pertanyaan / aduan yang dibuat Selepas 14 hari
Penyelesaian aduan 60 hari


Diterbitkan pada: 27 Dec, 2017