Commission's Committees


Suruhanjaya telah menubuhkan 6 Jawatankuasa. Jawatankuasa-jawatankuasa ini telah diberi kuasa mengikut Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara 2006 bagi membantu suruhanjaya dalam melaksanakan fungsinya.

Penubuhan jawatankuasa-jawatankuasa berikut telah dibuat mengikut seksyen 13 Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara 2006:

JAWATANKUASA  PERKHIDMATAN DAN GANJARAN
JAWATANKUASA AUDIT
YB Tuan Charles Santiago (Pengerusi)
YB Tuan Steven Choong Shiau Yoon (Pengerusi)
Y.Bhg. Dato’ Ahmad Faizal bin Abdul Rahman
Y.Bhg. Dato’ Ahmad Faizal bin Abdul Rahman
Encik Faizal Parish bin Abdullah Encik Ir. Subramaniam A/L Venkatachalam
YB Tuan Steven Choong Shiau Yoon
Encik Sarajun Hoda bin Abdul Hassan
JAWATANKUASA KEWANGAN DAN KUMPULAN WANG SUMBANGAN MODAL PEMBENTUNGAN 
JAWATANKUASA TEKNIKAL, PRODUK, PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN
Dato’ Ir. Hj. Sanusi bin Paijan (Pengerusi)
Encik Ir. Subramaniam A/L Venkatachalam (Pengerusi) 
Y.Bhg. Dato’ Ahmad Faizal bin Abdul Rahman
Y.Bhg. Dato’ Ahmad Faizal bin Abdul Rahman
 Puan Azizah binti Ariffin
Y.Bhg. Dato’ Ir Dr. Hj. Abdul Rashid bin Maidin
Ir. Yap Sin Chong
Dato’ Ir. Hj. Sanusi bin Paijan

Ir. Yap Sin Chong
JAWATANKUASA PELESENAN, PENGUATKUASAN DAN PERUNDANGAN
JAWATANKUASA ALAM SEKITAR, PENDIDIKAN DAN PERLINDUNGAN PENGGUNA

Encik Abdul Halim Bin Jantan (Pengerusi)

Encik Faizal Parish bin Abdullah (Pengerusi)
Y.Bhg. Dato’ Ahmad Faizal bin Abdul Rahman
Y.Bhg. Dato’ Ahmad Faizal bin Abdul Rahman
Encik Sarajun Hoda bin Abdul Hassan
Encik Sarajun Hoda bin Abdul Hassan
Y.Bhg. Dato’  Dr. Gurdial Singh Nijar
Y.Bhg. Dato’  Dr. Gurdial Singh Nijar
Ir. V. Subramaniam 
Encik Abdul Halim Bin Jantan

Penubuhan Jawatankuasa Tatatertib dan Jawatankuasa Rayuan Tatatertib dibuat mengikut peruntukan Bahagian 1, Jadual Ketiga, Akta Badan-Badan Berkanun (Tatatertib dan Surcaj) 2000 (Akta 605)

JAWATANKUASA  TATATERTIB (PENGURUSAN TERTINGGI DAN EKSEKUTIF)
  1. TINDAKAN TATATERTIB DENGAN TUJUAN BUANG KERJA ATAU TURUN PANGKAT (PENGURUSAN TERTINGGI DAN EKSEKUTIF)
  1. TINDAKAN TATATERTIB BUKAN DENGAN TUJUAN BUANG KERJA ATAU TURUN PANGKAT (PENGURUSAN TERTINGGI DAN EKSEKUTIF)
YB Tuan Charles Santiago (Pengerusi)
YB Tuan Charles Santiago (Pengerusi)
Puan Azizah binti Ariffin
Puan Azizah binti Ariffin
YB Tuan Steven Choong Shiau Yoon 
YB Tuan Steven Choong Shiau Yoon 
JAWATANKUASA RAYUAN (PENGURUSAN TERTINGGI DAN EKSEKUTIF)
  1. PEMBERHENTIAN ATAU PENURUNAN PANGKAT  (PENGURUSAN TERTINGGI DAN EKSEKUTIF)
  1. BUKAN BERTUJUAN UNTUK PEMBERHENTIAN ATAU PENURUNAN PANGKAT (PENGURUSAN TERTINGGI)
YB Menteri KATS (Pengerusi)
YB Menteri KATS (Pengerusi)
Y.Bhg. Dato’  Dr. Gurdial Singh Nijar
Y.Bhg. Dato’  Dr. Gurdial Singh Nijar
Encik Abdul Halim Bin Jantan
Encik Abdul Halim Bin Jantan
  1. BUKAN BERTUJUAN UNTUK PEMBERHENTIAN ATAU PENURUNAN PANGKAT (EKSEKUTIF)
KSU KATS (Pengerusi)

Y.Bhg. Dato’  Dr. Gurdial Singh Nijar

 Encik Abdul Halim Bin Jantan

JAWATANKUASA TATATERTIB (BUKAN EKSEKUTIF)
  1. PEMBERHENTIAN ATAU PENURUNAN PANGKAT 
  1. BUKAN BERTUJUAN UNTUK PEMBERHENTIAN ATAU PENURUNAN PANGKAT 
Y.Bhg. Dato’ Ahmad Faizal bin Abdul Rahman (Pengerusi)
Y.Bhg. Dato’ Ahmad Faizal bin Abdul Rahman (Pengerusi)
Encik Faizal Parish bin Abdullah
Encik Faizal Parish bin Abdullah
Y.Bhg. Dato’ Ir Dr. Hj. Abdul Rashid bin Maidin
Y.Bhg. Dato’ Ir Dr. Hj. Abdul Rashid bin Maidin
Encik Ir. Subramaniam A/L Venkatachalam
Encik Ir. Subramaniam A/L Venkatachalam
Pengarah Kanan Bahagian Undang-Undang dan Perkhidmatan Urusetia  Pengarah Kanan Bahagian Undang-Undang dan Perkhidmatan Urusetia 
JAWATANKUASA RAYUAN (BUKAN EKSEKUTIF)
  1. PEMBERHENTIAN ATAU PENURUNAN PANGKAT 
  1. BUKAN BERTUJUAN UNTUK PEMBERHENTIAN ATAU PENURUNAN PANGKAT 
KSU KATS (Pengerusi)
YB Tuan Charles Santiago (Pengerusi)
YB Tuan Steven Choong Shiau Yoon 
YB Tuan Steven Choong Shiau Yoon 
Encik Sarajun Hoda bin Abdul Hassan
Encik Sarajun Hoda bin Abdul Hassan
SHARE THIS ARTICLE