Lesen Individu

No

Nama

Jenis Lesen

Skop Lesen

Kategori Operasi Lesen

Tarikh Berkuatkuasa

Tarikh Tamat

No. Lesen        SPAN/BPT/

Muat Turun

1

Air Kelantan Sdn Bhd

Lesen Perkhidmatan

Mengusahakan, menyediakan atau mengadakan apa-apa perkhidmatan bekalan air atau sebahagian daripada perkhidmatan itu dengan cara mengendalikan suatu sistem bekalan air awam di Kelantan.


Air

01-Jan-2021

31-Dec-2023 800-3/3/1-20

Syarat-Syarat Khas AKSB

Lesen Kemudahan Memiliki suatu sistem bekalan air awam atau mana-mana bahagian sistem itu di Kelantan

2

Aliran Utara Sdn Bhd

Lesen Perkhidmatan

Menjalankan operasi dan penyenggaraan Loji Rawatan Air Gunung Semanggol dan Taiping Headworks di Perak Air
01-May-2021

30-Apr-2024

800-3/2/SK/1-21

Syarat-Syarat Khas AUSB

3

Lembaga Air Perak

Lesen Perkhidmatan
Mengusahakan, menyediakan atau mengadakan apa-apa perkhidmatan bekalan air atau sebahagian daripada perkhidmatan itu dengan cara mengendalikan suatu sistem bekalan air awam di Perak
Air
01-May-2021 30-Apr-2024

800–3/3/1-21

Syarat-Syarat Khas LAP

Lesen Kemudahan

Memiliki suatu sistem bekalan air awam atau mana-mana bahagian sistem itu di Perak

4

Pengurusan Air Pahang Berhad

Lesen Perkhidmatan

Mengusahakan, menyediakan atau mengadakan apa-apa perkhidmatan bekalan air atau sebahagian daripada perkhidmatan itu dengan cara mengendalikan suatu sistem bekalan air awam di Pahang Air
01-Jun-2021

31-May-2024

800–3/2/1-21

Syarat-Syarat Khas PAIP

5

Pengurusan Air Selangor Sdn Bhd

Lesen Perkhidmatan

Mengusahakan, menyediakan atau mengadakan apa-apa perkhidmatan bekalan air atau sebahagian daripada perkhidmatan itu dengan cara mengendalikan suatu sistem bekalan air awam di Selangor, Wilayah Persekutuan Putrajaya dan Kuala Lumpur Air
14-Sep-2022

31-Dec-2026

800-3/3/3-22

Syarat-Syarat Khas Pengurusan Air Selangor

Lesen Kemudahan

Memiliki suatu sistem bekalan air awam atau mana-mana bahagian sistem itu di Selangor

6

Pengurusan Aset Air Berhad

Lesen Kemudahan

Memiliki suatu sistem bekalan air awam atau mana-mana bahagian sistem itu di Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan
Air
01-Jan-2021

31-Dec-2023

800-3/1/1-20

Syarat-Syarat Khas PAAB

7

Perbadanan Bekalan Air Pulau Pinang Sdn Bhd

Lesen Perkhidmatan


Mengusahakan, menyediakan atau mengadakan apa-apa perkhidmatan bekalan air atau sebahagian daripada perkhidmatan itu dengan cara mengendalikan suatu sistem bekalan air awam di Pulau Pinang

Air
01-Jan-2023

31-Dec-2026

800–3/3/1-23

Syarat-Syarat Khas PBAPP

Lesen Kemudahan

Memiliki suatu sistem bekalan air awam atau mana-mana bahagian sistem itu di Pulau Pinang


8

Prisma Karun Sdn Bhd

Lesen Perkhidmatan

Menjalankan operasi dan penyenggaraan Loji Rawatan Air Sungai Baru di Perlis  Air

01-Jan-2023

31-Mar-2024

800-3/2/SK/2-22

Syarat-Syarat Khas Prisma Karun

9

Ranhill SAJ Sdn Bhd

(Dahulunya dikenali sebagai SAJ Ranhill Sdn Bhd)

Lesen Perkhidmatan

Mengusahakan, menyediakan atau mengadakan apa-apa perkhidmatan bekalan air atau sebahagian daripada perkhidmatan itu dengan cara mengendalikan suatu sistem bekalan air awam di Johor Air
01-Jan-2021

31-Dec-2023

800-3/2/3-20

Syarat-Syarat Khas RSAJ

10

Syarikat Air Darul Aman Sdn Bhd

Lesen Perkhidmatan

Mengusahakan, menyediakan atau mengadakan apa-apa perkhidmatan bekalan air atau sebahagian daripada perkhidmatan itu dengan cara mengendalikan suatu sistem bekalan air awam di Kedah Air

01-Jan-2021

31-Dec-2023

800-3/2/4-20

Syarat-Syarat Khas SADA

11

Syarikat Air Melaka Berhad

Lesen Perkhidmatan

Mengusahakan, menyediakan atau mengadakan apa-apa perkhidmatan bekalan air atau sebahagian daripada perkhidmatan itu dengan cara mengendalikan suatu sistem bekalan air awam di Melaka Air
01-Nov-2021

31-Oct-2024

800-3/3/2-21

Syarat-Syarat Khas SAMB

Lesen Kemudahan Memiliki suatu sistem bekalan air awam atau mana-mana bahagian sistem itu di Melaka

12

Syarikat Air Negeri Sembilan Sdn Bhd

Lesen Perkhidmatan

Mengusahakan, menyediakan atau mengadakan apa-apa perkhidmatan bekalan air atau sebahagian daripada perkhidmatan itu dengan cara mengendalikan suatu sistem bekalan air awam di Negeri Sembilan Air
01-Jan-2021 31-Dec-2023

800-3/2/1-20

Syarat-Syarat Khas SAINS

13

Syarikat Air Terengganu Sdn Bhd

Lesen Perkhidmatan

Mengusahakan, menyediakan atau mengadakan apa-apa perkhidmatan bekalan air atau sebahagian daripada perkhidmatan itu dengan cara mengendalikan suatu sistem bekalan air awam di Terengganu Air
01-Jan-2023

31-Dec-2026

800–3/2/1-23

Syarat-Syarat Khas SATU

14

Syarikat Air Perlis Sdn Bhd

Lesen Perkhidmatan

Mengusahakan, menyediakan atau mengadakan apa-apa perkhidmatan bekalan air atau sebahagian daripada perkhidmatan itu dengan cara mengendalikan suatu sistem bekalan air awam di Perlis Air
1-Jan-2022

31-Dec-2024

800-3/2/2-21

Syarat-Syarat Khas SAP

15

Teknologi Tenaga Perlis Consortium Sdn Bhd

Lesen Kemudahan

Memiliki Loji Rawatan Air Sungai Baru di Perlis Air

1-Sep-2022

31-Mar-2024

800-3/1/1-22

Syarat-Syarat Khas TTPC

16

Sungai Harmoni Sdn Bhd

Lesen Perkhidmatan

Menjalankan operasi dan penyenggaraan Loji Rawatan Air Sungai Selangor Fasa 1 di Selangor  Air

14-Sep-2022

31-Dec-2026

800–3/2/SK/3-22

Syarat-Syarat Khas Sungai Harmoni Sdn Bhd

17

Gamuda Water Sdn Bhd

Lesen Perkhidmatan

Menjalankan operasi dan penyenggaraan Loji Rawatan Air Sungai Selangor Fasa 3 Bukit Badong & Rasa serta Empangan Selangor Air

14-Sep-2022

31-Dec-2026

800–3/2/SK/4-22

Syarat-Syarat Khas Gamuda Water Sdn Bhd

18

Bekalan Air KIPC Sdn Bhd

Lesen Perkhidmatan

Mengusahakan, menyediakan atau mengadakan apa-apa perkhidmatan bekalan air atau sebahagian daripada perkhidmatan itu dengan cara mengendalikan suatu sistem bekalan air awam di Kerteh Integrated Petrochemical Complex (KIPC) Air

01-Jan-2023

31-Dec-2025

800–3/3/1-22

Syarat-Syarat Khas BAKIPC

Lesen Kemudahan

Memiliki suatu sistem bekalan air awam atau mana-mana bahagian sistem itu di Kerteh Integrated Petrochemical Complex (KIPC)


19

TRX Clean Water Sdn Bhd

Lesen Kemudahan Memiliki suatu sistem pembetungan awam atau mana-mana bahagian sistem itu di Tun Razak Exchange (TRX) sahaja

Pembetungan

01-Jan-2023

31-Dec-2025

800–3/1/2-22

Syarat-Syarat Khas TRX

20

Veolia Water Technologies Services IWK Sdn Bhd

Lesen Perkhidmatan

Menjalankan operasi dan penyenggaraan Loji Rawatan Kumbahan Tun Razak Exchange (TRX) Pembetungan

01-Jan-2023

31-Dec-2025

800–3/2/2-22

Syarat-Syarat Khas Veolia IWK

21

Indah Water Konsortium Sdn Bhd

Lesen Perkhidmatan

Mengusahakan, menyediakan atau mengadakan apa-apa perkhidmatan pembetungan dengan cara mengendalikan suatu sistem pembetungan awam di seluruh Semenanjung Malaysia dan Wilayah Persekutuan Labuan termasuk di luar kawasan pengoperasian IWK di bawah Perjanjian Konsesi yang akan diambilalih dalam tempoh lesen
Pembetungan

01-Mar-2022

28-Feb-2025

800-3/2/1-22

Syarat-Syarat Khas IWK

22

Forest City Water Sdn Bhd

Lesen Perkhidmatan

Mengusahakan, menyediakan atau mengadakan apa-apa perkhidmatan pembetungan atau sebahagian daripada perkhidmatan itu dengan cara mengendalikan suatu sistem pembetungan awam di Pulau Forest City sahaja Pembetungan

01-Sep-2022

31-Dec-2026

800–3/3/2-22

Syarat-Syarat Khas FCWSB 

Lesen Kemudahan

Memiliki suatu sistem pembetungan awam atau mana-mana bahagian sistem itu di Pulau Forest City sahaja
Diterbitkan pada: 28 Dec, 2017