Pembekal Dalam Penggantungan

Secara prinsip, produk yang berada di bawah penggantungan SPAN tidak boleh digunakan dalam sistem bekalan air atau pembetungan. 

Pengguna hendaklah berhenti menggunakan produk yang disenaraikan di bawah kategori ini sehingga penggantungan ditarik balik oleh SPAN.


Diterbitkan pada: 29 Dec, 2017