Bil.No. Tender/SebuthargaTarikh IklanTarikh TutupNama Projek/PerolehanLampiran
1

SPAN/BKS/PROC/BPI/20 (2)


13 Mac 2020

Akan dimaklumkan

kelak 

SEBUTHARGA PELANTIKAN PERUNDING BAGI PEMBANGUNAN GARIS PANDUAN KESELAMATAN PEMBEKALAN DAN PENGGUNAAN BAHAN KIMIA KLORIN UNTUK SISTEM BEKALAN AIR 

Taklimat Sebutharga ditunda sehingga diberitahu kelak

2

SPAN/BKS/PROC/BPI/20 (1)


21 Februari 2020

12

MAC

2020


12.00 TENGAH HARI

PELANTIKAN PERUNDING BAGI PEMBANGUNAN SPESIFIKASI TEKNIKAL SPAN UNTUK ENAM (6) JENIS PRODUK IAITU ELECTRO-CHLORINATION, SLUDGE THICKENER AND DEWATERING, MANHOLE TOP, WATER TAP, SHOWERHEAD DAN WASHING MACHINE

Taklimat Sebutharga

(Kehadiran Taklimat adalah Wajib)

Tarikh   :  26 FEBRUARI 2020 (Rabu)

Masa     :  2.30 PETANG


Tempat : Bilik Mesyuarat Wilayah Persekutuan, Aras 1

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Aras Bawah, Blok 3510, Prima Avenue 7 Jalan Teknokrat 6, 63000 Cyberjaya Selangor

3

SPAN/BKS/PROC/BPK/20 (2)


20 Februari 2020

16

MAC

2020


12.00 TENGAH HARI

SEBUTHARGA BAGI PELAKSANAAN PROGRAM TEAMBUILDING 2020

Taklimat Sebutharga

(Kehadiran Taklimat adalah Wajib)

Tarikh   :  2 MAC 2020 (Isnin)

Masa     :  10.00 PAGI


Tempat : Bilik Mesyuarat Wilayah Persekutuan, Aras 1

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Aras Bawah, Blok 3510, Prima Avenue 7 Jalan Teknokrat 6, 63000 Cyberjaya Selangor

4

SPAN/BKS/PROC/BPT/20 (1)


14 Februari 2020

04

MAC

2020


12.00 TENGAH HARI

SEBUTHARGA BAGI PELANTIKAN AGENSI PENERBITAN BAGI VIDEO MENGENAI CADANGAN PELAKSANAAN MEKANISME PENETAPAN TARIF (TARIFF SETTING MECHANISM) DI SELURUH SEMENANJUNG MALAYSIA DAN WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN

 

Taklimat Sebutharga

(Kehadiran Taklimat adalah Wajib)

Tarikh   :  19 FEBRUARI 2020 (Rabu)

Masa     :  10.00 PAGI


Tempat : Bilik Mesyuarat Wilayah Persekutuan, Aras 1

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Aras Bawah, Blok 3510, Prima Avenue 7 Jalan Teknokrat 6, 63000 Cyberjaya Selangor

5

SPAN/BKS/PROC/BPK/ 20 ( 1 )


10 Januari 2020

04 FEBRUARI 2020


(SELASA)


12.00 TENGAH HARI

TENDER UNTUK MEMBEKALKAN PERKHIDMATAN KEMUDAHAN INSURANS PERUBATAN, INSURANS HAYAT & KEMALANGAN BERKELOMPOK SERTA PENTADBIR PERUBATAN KEPADA PEKERJA SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA


Tempoh Pembelian Tender : 15 Januari 2020 - 22 Januari 2020

Diantara waktu : 9.00 Pagi – 12.00 Tengahari, 02.30 petang – 4.00 petang

(Hari Bekerja Sahaja)


Harga dokumen Tender : RM100 

Bayaran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atas nama SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA sahaja. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan penbayaran secara tunai tidak akan diterima..

Syarat-syarat pendaftaran

i.Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)

ii.Berdaftar dengan SPAN di "e-Pembekal" sebagai pembekal SPAN

*Pastikan tempoh pendaftaran masih sah.

 

Taklimat Sebutharga

(Kehadiran Taklimat adalah Wajib)

Tarikh   :  15 JANUARI 2020 (Rabu)

Masa     :  10.00 PAGI


Tempat : Bilik Mesyuarat Wilayah Perak, Aras Bawah

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Aras Bawah, Blok 3510, Prima Avenue 7 Jalan Teknokrat 6, 63000 Cyberjaya Selangor

6

SPAN/BKS/PROC/JKAP/ 20 ( 1 )


9 Januari 2020

03 FEBRUARI 2020


(ISNIN)


12.00 TENGAH HARI

TENDER UNTUK MELANTIK PERUNDING SEBAGAI PEMERIKSA KERJA-KERJA MENAIKTARAF 644 LOJI RAWATAN KUMBAHAN PERENGGAN (III) STANDARD A KEPADA PERENGGAN (I), PERATURAN KUALITI ALAM SEKELILING (KUMBAHAN) 2009 OLEH INDAH WATER KONSORTIUM SDN BHD BAGI 

  • ZON TENGAH (SELANGOR)


Tempoh Pembelian Tender : 14 Januari 2020 - 21 Januari 2020

Diantara waktu : 9.00 Pagi – 12.00 Tengahari, 02.30 petang – 4.00 petang

(Hari Bekerja Sahaja)


Harga dokumen Tender : RM100 

Bayaran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk  Bank Draf atas nama SPAN – KWSMP sahaja. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan penbayaran secara tunai tidak akan diterima..

Syarat-syarat pendaftaran

i.Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)

ii. Berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia (BEM)

iii.Berdaftar dengan SPAN di "e-Pembekal" sebagai pembekal SPAN

*Pastikan tempoh pendaftaran masih sah.

Taklimat Sebutharga

(Kehadiran Taklimat adalah Wajib)

Tarikh   :  14 JANUARI 2020 (Selasa)

Masa     :  02.30 PETANG


Tempat : Bilik Mesyuarat Wilayah Persekutuan, Aras 1 

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Aras Bawah, Blok 3510, Prima Avenue 7 Jalan Teknokrat 6, 63000 Cyberjaya Selangor

7

SPAN/BKS/PROC/JKAP/ 20 ( 2 )


9 Januari 2020

03 FEBRUARI 2020 


(ISNIN)


12.00 TENGAH HARI

TENDER UNTUK MELANTIK PERUNDING SEBAGAI PEMERIKSA KERJA-KERJA MENAIKTARAF 644 LOJI RAWATAN KUMBAHAN PERENGGAN (III) STANDARD A KEPADA PERENGGAN (I), PERATURAN KUALITI ALAM SEKELILING (KUMBAHAN) 2009 OLEH INDAH WATER KONSORTIUM SDN BHD BAGI 

  • ZON UTARA (PERAK, KEDAH, PERLIS)


Tempoh Pembelian Tender : 14 Januari 2020 - 21 Januari 2020

Diantara waktu : 9.00 Pagi – 12.00 Tengahari, 02.30 petang – 4.00 petang

(Hari Bekerja Sahaja)


Harga dokumen Tender : RM100 

Bayaran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk  Bank Draf atas nama SPAN – KWSMP sahaja. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan penbayaran secara tunai tidak akan diterima..

Syarat-syarat pendaftaran

i.Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)

ii. Berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia (BEM)

iii.Berdaftar dengan SPAN di "e-Pembekal" sebagai pembekal SPAN

*Pastikan tempoh pendaftaran masih sah.


Taklimat Sebutharga

(Kehadiran Taklimat adalah Wajib)

Tarikh   :  14 JANUARI 2020 (Selasa)

Masa     :  02.30 PETANG


Tempat : Bilik Mesyuarat Wilayah Persekutuan, Aras 1 

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Aras Bawah, Blok 3510, Prima Avenue 7 Jalan Teknokrat 6, 63000 Cyberjaya Selangor


8

SPAN/BKS/PROC/JKAP/ 20 ( 3 )


9 Januari 2020

03 FEBRUARI 2020 


(ISNIN)


12.00 TENGAH HARI

TENDER UNTUK MELANTIK PERUNDING SEBAGAI PEMERIKSA KERJA-KERJA MENAIKTARAF 644 LOJI RAWATAN KUMBAHAN PERENGGAN (III) STANDARD A KEPADA PERENGGAN (I), PERATURAN KUALITI ALAM SEKELILING (KUMBAHAN) 2009 OLEH INDAH WATER KONSORTIUM SDN BHD BAGI 

  • ZON SELATAN (JOHOR, MELAKA, NEGERI SEMBILAN)


Tempoh Pembelian Tender : 14 Januari 2020 - 21 Januari 2020

Diantara waktu : 9.00 Pagi – 12.00 Tengahari, 02.30 petang – 4.00 petang

(Hari Bekerja Sahaja)


Harga dokumen Tender : RM100 

Bayaran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk  Bank Draf atas nama SPAN – KWSMP sahaja. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan penbayaran secara tunai tidak akan diterima..

Syarat-syarat pendaftaran

i.Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)

ii. Berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia (BEM)

iii.Berdaftar dengan SPAN di "e-Pembekal" sebagai pembekal SPAN

*Pastikan tempoh pendaftaran masih sah.

 

Taklimat Sebutharga

(Kehadiran Taklimat adalah Wajib)

Tarikh   :  14 JANUARI 2020 (Selasa)

Masa     :  02.30 PETANG


Tempat : Bilik Mesyuarat Wilayah Persekutuan, Aras 1 

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Aras Bawah, Blok 3510, Prima Avenue 7 Jalan Teknokrat 6, 63000 Cyberjaya Selangor

9

SPAN/BKS/PROC/JKAP/ 20 ( 4 )


9 Januari 2020

03 FEBRUARI 2020 


(ISNIN)


12.00 TENGAH HARI

TENDER UNTUK MELANTIK PERUNDING SEBAGAI PEMERIKSA KERJA-KERJA MENAIKTARAF 644 LOJI RAWATAN KUMBAHAN PERENGGAN (III) STANDARD A KEPADA PERENGGAN (I), PERATURAN KUALITI ALAM SEKELILING (KUMBAHAN) 2009 OLEH INDAH WATER KONSORTIUM SDN BHD BAGI 

  • ZON TIMUR (PAHANG, TERENGGANU)


Tempoh Pembelian Tender : 14 Januari 2020 - 21 Januari 2020

Diantara waktu : 9.00 Pagi – 12.00 Tengahari, 02.30 petang – 4.00 petang

(Hari Bekerja Sahaja)


Harga dokumen Tender : RM100 

Bayaran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk  Bank Draf atas nama SPAN – KWSMP sahaja. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan penbayaran secara tunai tidak akan diterima..

Syarat-syarat pendaftaran

i.Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)

ii. Berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia (BEM)

iii.Berdaftar dengan SPAN di "e-Pembekal" sebagai pembekal SPAN

*Pastikan tempoh pendaftaran masih sah. 

Taklimat Sebutharga

(Kehadiran Taklimat adalah Wajib)

Tarikh   :  14 JANUARI 2020 (Selasa)

Masa     :  02.30 PETANG


Tempat : Bilik Mesyuarat Wilayah Persekutuan, Aras 1 

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Aras Bawah, Blok 3510, Prima Avenue 7 Jalan Teknokrat 6, 63000 Cyberjaya Selangor

10

SPAN/BKS/PROC/ADMIN/19 (2)

(Sebutharga)
19 Disember 2019
26 Disember 2019
 
12:00 Tengah Hari

Sebutharga Pembelian Dua (2) Unit Kenderaan Pejabat Proton X70 (2WD) Berspesifikasi Standard Untuk Kegunaan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara

 

Untuk mendapatkan dokumen sebutharga dan menilai kenderaan untuk trade-in, sila hubungi

Puan Suriyanti binti Suleiman di talian 03-8317 9404, suriyanti@span.gov.my

Puan Siti Zainab binti Samsudin di talian 03-83179405, zainab@span.gov.my

atau hadir ke:

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Aras Bawah, Blok 3510, Prima Avenue 7 Jalan Teknokrat 6, 63000 Cyberjaya Selangor

11

SPAN/BKS/PROC/IT/19(10)

(Sebutharga)
16 Disember 2019
7 Januari 2020
 
12:00 Tengah Hari
JEMPUTAN BAGI MENGEMUKAKAN CADANGAN PEROLEHAN PENYELENGGARAAN SISTEM PENDIGITAL DOKUMEN (DMS) SERTA PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERKAKASAN BAGI SATU (1) UNIT SERVER DAN 1 UNIT TAPE LIBRARY DI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA (SPAN) 

Taklimat Sebutharga

(Kehadiran Taklimat adalah Wajib)

Tarikh : 23 Disember 2019 (Isnin)

Masa : 9.30 Pagi

Tempat : Bilik Perak, Aras Bawah,

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Aras Bawah, Blok 3510, Prima Avenue 7 Jalan Teknokrat 6, 63000 Cyberjaya Selangor

12

SPAN/BKS/PROC/IT/19(11)

(Sebutharga)
16 Disember 2019
7 Januari 2020
 
12:00 Tengah Hari
JEMPUTAN BAGI MENGEMUKAKAN CADANGAN PEROLEHAN PERKHIDMATAN TALIAN INTERNET (LEASED LINE) BAGI TEMPOH TIGA (3) TAHUN DI IBU PEJABAT SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA (SPAN)

Taklimat Sebutharga

(Kehadiran Taklimat adalah Wajib)

Tarikh : 23 Disember 2019 (Isnin)

Masa : 11.00 Pagi

Tempat : Bilik Perak, Aras Bawah,

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Aras Bawah, Blok 3510, Prima Avenue 7 Jalan Teknokrat 6, 63000 Cyberjaya Selangor

13

SPAN/BKS/PROC/IT/19(12)

(Sebutharga)
16 Disember 2019
7 Januari 2020
 
12:00 Tengah Hari
JEMPUTAN BAGI MENGEMUKAKAN CADANGAN PEROLEHAN BAGI KHIDMAT SOKONGAN DAN PENYELENGGARAN SISTEM E-REGISTRATION BAGI PENDAFTARAN PRODUK DAN ORANG-ORANG BERKELAYAKAN (QP) DI SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA (SPAN)

Taklimat Sebutharga

(Kehadiran Taklimat adalah Wajib)

Tarikh : 23 Disember 2019 (Isnin)

Masa : 2:30 Petang

Tempat : Bilik Perak, Aras Bawah,

Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Aras Bawah, Blok 3510, Prima Avenue 7 Jalan Teknokrat 6, 63000 Cyberjaya Selangor

14

SPAN/BKS/PROC/ADMIN/19 (1)

(Sebutharga)
5 Disember 2019
12 Disember 2019
 
12:00 Tengah Hari

Sebutharga Pembelian Dua (2) Unit Kenderaan Pejabat Proton X70 (2WD) Berspesifikasi Standard Untuk Kegunaan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara

 

Dibatalkan

*Sebutharga terbatal dan akan dilakukan semula

15

SPAN/BKS/PROC/IT/19(9)

(Sebutharga)
5 Disember 2019
16 Disember 2019
 
12:00 Tengah Hari

Sebutharga Untuk Perolehan Menaiktaraf Perkakasan Salinan Pendua (Auto Loader) Di Ibu Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara

 

Taklimat Sebutharga

(Kehadiran Taklimat adalah Wajib)

Tarikh : 9 Disember 2019 (Isnin)

Masa : 10.00 Pagi

Tempat : Bilik Perak, Aras Bawah, Ibu Pejabat SPAN

16

SPAN/BKS/PROC/IT/19(8)

(Sebutharga)
5 Disember 2019
16 Disember 2019
 
12:00 Tengah Hari

Sebutharga Bagi Perkhidmatan Ruang Simpanan Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Centre - DRC) Serta Pelan Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Plan-DRP) Di Ibu Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN)

 

Taklimat Sebutharga

(Kehadiran Taklimat adalah Wajib)

Tarikh : 9 Disember 2019 (Isnin )

Masa : 11.30 Pagi

Tempat : Bilik Perak, Aras Bawah, Ibu Pejabat SPAN

17

SPAN/BKS/PROC/PWS/ 19 (1)

(Sebutharga)
28 November 2019
13 Disember 2019
 
12:00 Tengah Hari

Sebutharga Bagi Pelantikan Kontraktor Untuk Perlaksanaan Kerja-Kerja Pengubahsuaian Pejabat Baru Span Wilayah Selatan Di Medini 9, Iskandar Puteri, Johor

 

Dibatalkan

*Sebutharga terbatal dan akan dilakukan semula


18 SPAN/BKS/PROC/PWS/ 19 (2)

(Sebutharga)
28 November 2019
13 Disember 2019
 
12:00 Tengah Hari

Sebutharga Bagi Pelantikan Kontraktor Untuk Perlaksanaan Kerja-Kerja Demolish Pejabat Lama Span Wilayah Selatan & Kerja-Kerja Membuka, Membungkus, Memindahkan, Mengankut & Memasang Perabot-Perabot Sediaada Dari Pejabat Lama Pws Menara Msc Cyberport Ke Pejabat Baru Pws Di Bangunan Medini 9, Iskandar Puteri, Johor Termasuk Kerja-Kerja Membekal & Memasang Baru Bagi Perabot,Karpet & Lantai

 

Dibatalkan

*Sebutharga terbatal dan akan dilakukan semula


19 SPAN/BKS/PROC/IT/ 19 (7)

(Sebutharga)
25 November 2019
9 Disember 2019
 
12:00 Tengah Hari

Sebutharga Bagi Penyewaan Tujuh (7) Unit Mesin Fotostat Multifunctional Dan Empat (4) Unit Mesin Fotostat Dengan Kertas Bersaiz A4 Untuk Kegunaan Ibu Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara Bagi Tempoh Tiga (3) Tahun

 

Taklimat Sebutharga

(Kehadiran Taklimat adalah Wajib)

Tarikh : 29 November 2019 (Isnin)

Masa : 11.00 Pagi

Tempat : Bilik Mesyuarat Perak, Aras Bawah, Ibu Pejabat SPAN

20 SPAN/BKS/PROC/IT/19 (6) (Sebutharga)
20 November 2019
9 Disember 2019
 
12:00 Tengah Hari

Sebutharga Bagi Pembelian Perkakasan Internet Access Management (IAM) Di Ibu Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara

 

Taklimat Sebutharga

(Kehadiran Taklimat adalah Wajib)

Tarikh : 29 November 2019 (Isnin)

Masa : 9.30 pagi

Tempat : Bilik Mesyuarat Perak, Aras Bawah, Ibu Pejabat SPAN

21 SPAN/BKS/PROC/UMI/19 (1) (Sebutharga)
26 September 2019
9 Oktober 2019
 
12:00 Tengah Hari

Sebutharga Kajian Ganjaran Dan Penambahbaikan Sistem Penilaian Prestasi Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara

 

Taklimat Sebutharga

(Kehadiran Taklimat adalah Wajib)

Tarikh : 01 Oktober 2019 (Selasa)

Masa : 10.00 pagi

Tempat : Bilik Mesyuarat Perak, Aras Bawah, Ibu Pejabat SPAN

22 SPAN/PERO/BPI/19 (2) (Sebutharga)
5 September 2019
4 Oktober 2019
 
12:00 Tengah Hari

Sebutharga Pelantikan Perunding Untuk Pembangunan Garis Panduan Keselamatan Bahan Kimia Klorin Bagi Sistem Bekalan Air

 

Dibatalkan

*Sebutharga terbatal dan akan dilakukan semula

23 SPAN/PERO/UKKHEP/19 (1) (Sebutharga)
29 Julai 2019
23 Ogos 2019
 
12:00 Tengah Hari

Cadangan Sebutharga Untuk Pelantikan Agensi Pengurusan Acara Bagi Penganjuran Program Larian SPAN 2020

 

Taklimat Sebutharga

(Kehadiran Taklimat adalah Wajib)

Tarikh : 7 Ogos 2019 (Rabu)

Masa : 10.00 pagi

Tempat : Bilik Perak, Aras Bawah, Ibu Pejabat SPAN

24 SPAN/PERO/IT/19 (4) (Sebutharga)
22 Julai 2019
16 Ogos 2019
 
12:00 Tengah Hari

Cadangan Sebutharga Pembelian Perkakasan Web Application Firewall (WAF) Untuk Kegunaan Ibu Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara

 

Taklimat Sebutharga

(Kehadiran Taklimat adalah Wajib)

Tarikh : 1 Ogos 2019 (Khamis)

Masa : 10.00 pagi

Tempat : Bilik Perak, Aras Bawah, Ibu Pejabat SPAN

25 SPAN/PERO/IT/19 (5) (Sebutharga)
22 Julai 2019
16 Ogos 2019
 
12:00 Tengah Hari

Cadangan Sebutharga Pembelian Perkakasan Server (Virtualization) Untuk Kegunaan Ibu Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara

 

Taklimat Sebutharga

(Kehadiran Taklimat adalah Wajib)

Tarikh : 1 Ogos 2019 (Khamis)

Masa : 3.00 petang

Tempat : Bilik Perak, Aras Bawah, Ibu Pejabat SPAN

26 SPAN/PERO/IT/19 (3) (Sebutharga)
5 Julai 2019
19 Julai 2019
 
12:00 Tengah Hari

Cadangan Perolehan Perkhidmatan Ruang Simpanan Pusat Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Center - DRC) Serta Pelan Pemulihan Bencana (Disaster Recovery Plan - DRP) Di Ibu Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara

 

Taklimat Sebutharga

(Kehadiran Taklimat adalah Wajib)

Tarikh : 9 Julai 2019 (Selasa)

Masa : 10.00 pagi

Tempat : Bilik Perak, Aras Bawah, Ibu Pejabat SPAN

27 SPAN/PERO/JKA/19 (1) (Tender)
2 Julai 2019
2 Ogos 2019
 
12:00 Tengah Hari

Perkhidmatan Perunding Bagi Menyediakan Garis Panduan Teknikal Seragam Untuk Reka Bentuk Loji Rawatan Air Serta Komponen Berkaitan Sistem Bekalan Air

Tempoh Pembelian Tender : 12 Julai 2019 - 19 Julai 2019

Diantara waktu : 9.00pagi - 12.00tengahari, 2.30petang - 4.00 petang (Hari Bekerja Sahaja)

Harga dokumen Tender : RM100

Bayaran Dokumen Tender hendaklah dibuat dalam bentuk Draf Bank atas nama SURUHANJAYA PERKHIDMATAN AIR NEGARA sahaja. Bayaran ini tidak akan dikembalikan dan penbayaran secara tunai tidak akan diterima..

Syarat-syarat pendaftaran

i.Berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF)

ii.Berdaftar dengan Lembaga Jurutera Malaysia (BEM)

iii.Berdaftar dengan SPAN sebagai "Qualified Person" (QP)

iv.Berdaftar dengan SPAN di "e-Pembekal" sebagai pembekal SPAN

*Pastikan tempoh pendaftaran masih sah.

Taklimat Tender

(Kehadiran Taklimat adalah Wajib)

Tarikh : 12 Julai 2019 (Jumaat)

Masa : 10.00 pagi

Tempat : Bilik Wilayah Persekutuan, Aras 1, Ibu Pejabat SPAN.

 


28 SPAN/PERO/IT/19 (2) (Sebutharga)
1 April 2019
26 April 2019
 
12:00 Tengah Hari

Sebut Harga Untuk Perolehan Pembelian Perkakasan Web Application Firewall (WAF) Untuk Kegunaan Ibu Pejabat Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara

 

Dibatalkan

*Sebutharga terbatal dan akan dilakukan semula

29 SPAN/PERO/BPI/19 (1) (Sebutharga)
28 Februari 2019
5 April 2019
 
12:00 Tengah Hari

Sebutharga Untuk Perolehan Pelantikan Agensi Perhubungan Awam Untuk Pelaksanaan Program Kesedaran Berkenaan Penjimatan Air Melalui Penggunaan Produk Cekap Air

 

Dibatalkan

30 SPAN/PERO/IT/19 (1) (Sebutharga)
1 Februari 2019
1 Mac 2019
 
12:00 Tengah Hari

Sebutharga Untuk Perolehan Menaiktaraf Perkakasan Server Untuk Kegunaan Pejabat Cawangan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara

 

Taklimat Sebutharga

Tarikh : 15 Februari 2019 (Jumaat)

Masa : 10.00 pagi

Tempat : Bilik Perak, Aras Bawah, Ibu Pejabat SPAN

 

Arkib/Archive

SHARE THIS ARTICLE