HUBUNGI KAMI

Talian Utama Telefon No. E-Mel
Ibu Pejabat 03-8317 9333 / 334 / 335 -
Aduan 013-3885000 (Whatsapp) aduan@span.gov.my
Lesen & Tarif 03-83179500 permitquery@span.gov.my
Pendaftaran Produk dan Pembekal 03-83179218 -
Pendaftaran Orang Berkelayakan 03-83179355 -
Jabatan/Bahagian Telefon No. E-Mel
Jabatan Kawal Selia Air dan Pembetungan (JKAP) 03 - 83179311 -
Jabatan Kawal Selia Air dan Pembetungan - Bahagian Standard Teknikal dan Pematuhan 03 - 83179312 -
Jabatan Kawal Selia Air dan Pembetungan - Bahagian Sumber dan Perancangan Tadahan 03 - 83179312 -
Bahagian Pembangunan dan Audit Industri 03 - 83179371 -
Bahagian Pelesenan dan Tarif 03 - 83179500 -
Bahagian Penguatkuasaan 03 - 83179481 -
Bahagian Undang-undang 03 - 83179411 -
Bahagian Pendakwaan 03 - 83179381 -
Bahagian Perancangan Strategik 03 - 83179491 -
Bahagian Pengurusan Korporat 03 - 83179421 -
Unit Modal Insan 03 - 83179443 -
Unit Kewangan dan Perolehan 03 - 83179424 -
Unit Komunikasi Korporat dan Hal Ehwal Pengguna 03 - 83179421 -
Bahagian Khidmat Sokongan 03 - 83179401 -
Bahagian Operasi Wilayah 03 - 83179451 -
Pejabat Wilayah Tengah 03 - 83179456 -
Pejabat Wilayah Utara 04 - 3970533 -
Pejabat Cawangan Perak 05 - 241 3209 / 10 -
Pejabat Wilayah Selatan 07 - 5090254 -
Pejabat Cawangan Melaka 06-2816559 -
Pejabat Wilayah Timur 09 - 6246087 / 78 -
Pejabat Cawangan Pahang 09 - 5730153 / 52 -
Pejabat Cawangan Kelantan 09 - 7432781 -