SENARAI PEMBATALAN / PENGGANTUNGAN / SEKATAN BERKAITAN PERMIT