Visi & Misi

Visi

Ke arah perkhidmatan air yang mapan, berdaya harap dan termampu untuk semua.

Misi

Untuk mengawal selia industri perkhidmatan air melalui pelaksanaan Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 (Akta 655) dengan adil, berkesan dan telus.
Diterbitkan pada: 27 Dec, 2017